Radioweb #13: Parlant del Postgrau UOC-Espiral

Webcast del 5 de setembre, parlen els formadors del Postgrau UOC-Espiral
Un repte, un toc d'aire fresc, creatiu i innovador; un postgrau destinat a totes aquelles persones, professionals de l'educació, que volen incorporar les tecnologies de la comunicació i l'aprenentatge en la seva tasca diària als centres educatius. Aquesta proposta formativa és fruït de l'experiència de treball i l'anàlisi i la reflexió d'Espiral, Educació i Tecnologia, i està directament relacionada amb la realitat actual de les aules educatives.
Els objectius competencials són els següents:

  • Desenvolupar un enfoc creatiu de les problemàtiques vinculades a l'ús de les tecnologies en l'organització de l'aula i de l'escola.
  • Analitzar i valorar el potencial d'aplicació de les noves metodologies, tendències i experiències de bon ús de les tecnologia en l'educació primària i secundària, i també d'adults.
  • Conèixer i emprar les noves eines de la societat digital i els recursos tecnològics disponibles a la xarxa.

Detalles
last edit Thursday, 11:21 pm by pilara7 - 4 revisions

Etiquetas

editar

espiral

  • espiral

Type a tag name. Press comma or enter to add another.

Cancelar

W<br type="_moz" />